CLUBLIED

 

WILDE GAI NE SJOTTER ZAIN

TRIBBELEREN MARCHEREN.

WILDE GAI NE SJOTTER ZAIN

DAN MOEDE GAI VAN DE WINNETOE ZAIN!

ONS MANNE SPELE GOE

ONS MANNE SPELE FAIN

EEN TWEE DREI

DEN BAK VOORBAI

DE KEEPER OP ZIN ZAI

GOAL!!!

IN DE POES IN DE POES IN DE POES....

EN ALS DE LENTE KOMT DAN STUUR IK JOU...

WEG!